×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیریت نظارت و ارزیابی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیاهم فعالیتهای این مدیریت به شرح ذیل می باشد:


- پاسخ به استعلام ها و مکاتبات با سازمان غذتا و دارو، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، دانشگاه های علوم پزشکی و ...

- صدور، اصلاح و تمدید کلیه پروانه بهداشتی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پس از انجام امور کارشناسی و طرح در کمیتهفنی و قانونی

- بازرسی مستمر از کارخانجات مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه

- صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

- بازرسی و نمونه برداری از مراکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی شامل انبارها، مراکز پخش، سردخانه ها

- پیگیری دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای خوراکی و آشامیدنی شامل طرح عملیاتی کاهش نمک، قند، روغن  و تراریختگی، پایش گندم های مصرفی و غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک، پیگیری و اجرای طرح های دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

- اجرای طرح  PMS(نمونه برداری در سطح عرضه از محصولات غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و ارسال به آزمایشگاههای معاونت و بررسی و آنالیز نتایج مربوطه و ارسال نتایج به سازمان غذا و دارو)

- نمونه برداری و  بررسی باقیمانده سموم و آفات کشاورزی جهت ارسال نتایج به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآرده‌های غذایی و آشامیدنی  به منظور سیاستگذاری کلان کشوری

- نظارت بر سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی

-انجام بازرسی های مشترک با نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و اصناف استان جهت بررسی سطح عرضه محصولات خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

- شناسایی و معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع ذی صلاح قضایی و پیگیری امور به منظور اجرای احکام صادره

- نظارت بر نحوه فعالیت شرکت وارداتی در سامانه تی تک- سامانه ترخیص- سامانه جامع گزارشات

- دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و سوالات مطرح شده در خصوص مواد‌ خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست